Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

mrthewafel
0330 3535 500
Reposted fromantichris antichris viahornypigeon hornypigeon
mrthewafel
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viagaabu gaabu
mrthewafel
0833 3ded
Reposted fromdesinteressement desinteressement viascorpix scorpix
4202 0f30 500
Reposted fromfujitsuh fujitsuh vianikotyna nikotyna

March 10 2018

mrthewafel
 Depresja to rozpacz, ale pomnożona przez tysiąc.  Ludzie, którzy tracą kogoś bliskiego, zwykle mają depresję reaktywną – związaną z sytuacją. Depresja endogenna, którą miałem, bywa podobna; to jest jakby przeżywanie żałoby po sobie samym. Poczucie, że jesteś zatruty sam sobą. Ale depresja jest również chorobą fizyczną. Jakbyś miał grypę, gorączkę, a każda szczelina świata była wypełniona czarnym myśleniem i rozpaczą – nie ma ucieczki. Poczucie, jakby było się więzionym w klatce samego siebie.  W lżejszych depresjach, kiedy jeszcze są resztki energii, ludzie ratują się, szukając maniacko jakichś przyjemności, znieczulenia. 
— Tomasz Jastrun
Reposted fromkyte kyte viaoversensitive oversensitive
mrthewafel
"Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka."
— Roland Barthes, "Fragmenty dyskursu miłosnego" via https://www.facebook.com/Uniesieni
Reposted fromraita raita viaoversensitive oversensitive
mrthewafel
8872 c6a9
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaevanescence evanescence
mrthewafel
8233 758c
mrthewafel
9561 6c12 500
dokładnie tak!

March 08 2018

mrthewafel
5842 42a9 500
Reposted from777727772 777727772 viatiredeveryday tiredeveryday

March 07 2018

mrthewafel
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viafantasymy fantasymy
mrthewafel
5809 9659 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDOBRADUPA DOBRADUPA

March 04 2018

mrthewafel
1806 fbd5
Reposted fromGIFer GIFer viax-ray x-ray
mrthewafel
4317 edc1 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viax-ray x-ray

March 03 2018

mrthewafel
2010 fe80 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
mrthewafel
2176 527a
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
mrthewafel
8079 3a70 500
D.
Reposted fromnonecares nonecares viasleeplessy sleeplessy
1791 5050 500
mrthewafel
9500 0a35
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMargheRita86 MargheRita86
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl